Vågrörelse – grunder

Fysik B - NV08FMTPulser

Den första typen av puls man kanske kommer i kontakt med under ”aktiva” experiment är kanske de man kan skapa på en lina genom att ”slå till” på den. Det är ganska roligt att betrakta hur pulsen sprider sig utefter linan, för att slutligen försvinna. Fortsätt läsa ”Vågrörelse – grunder”

Vågrörelse, planering

Fysik B - NV08FMTJag har gjort en planering för avsnittet Vågrörelse (vilket kommer att vara de avslutande avsnittet denna termin!), med tidsplan och rekommenderade uppgifter. Denna kan laddas ned här. Det kommer att finnas separata blogginlägg för de olika delmomenten i kapitlet.

Periodtid, frekvens och vinkelhastighet

Fysik B - NV08FMTPeriodtid, frekvens och vinkelhastighet, tillsammans med vinkelmåttet radianer, är centrala(!) i centralrörelsesammanhang. Detta är ett av de två moment vi kommer att arbeta med under vecka 10. Här är det material jag kommer att utgå från. Det andra momentet är centripetalkraft där materialet finns här. Teorin finns i boken Heureka! B i avsnitten 6.1 och 6.2, även om jag hoppas att några kommer att finna det länkade materialet mer lättillgängligt. Se även huvudinlägget för hela avsnittet.

Projektilrörelse

Fysik B - NV08FMTEn interaktiv simulering av projektilrörelse:

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Projectile_Motion

Radiolänkar

Fysik B - NV08FMTIbland kan man hitta intressant radiomaterial från Sveriges radio som har med fysik att göra. Jag hittade just en sådan programserie i tre delar à ca 30 minuter som handlar om universum på ett icke-traditionellt sätt. Länkarna direkt till mp3-filerna ligger till höger, programmets hemsida hittar du här.

LHC Rap

Fysik B - NV08FMTApropå kollisioner… Fortsätt läsa ”LHC Rap”