Derivatan av ln x

Matematik D - NV09FMTDetta inlägg handlar om hur en funktion som innehåller den naturliga logaritmen deriveras.

För att derivera funktionen y = ln x kan man göra omskrivningen Fortsätt läsa ”Derivatan av ln x”

Derivatan av sammansatta funktioner

Matematik D - NV09FMTLektionstid att arbeta med detta avsnitt: Tisdagen den 22 och fredagen den 25 februari (sedan Sportlov!)

Rekommenderade uppgifter: 1150, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63 + separata tillämpade uppgifter (som vi kommer att arbeta med framför allt under fredagens lektion). Fortsätt läsa ”Derivatan av sammansatta funktioner”

Derivata av produkter och kvoter

Matematik D - NV09FMTLektionstid att arbeta med detta avsnitt: måndagen den 21 februari (OBS! endast en lektion)

Rekommenderade uppgifter på detta avsnitt: 1129, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 46 och 48 Fortsätt läsa ”Derivata av produkter och kvoter”

Fler deriveringsregler

Matematik C - NV09FMTVeckorna 45 och 46 är temat deriveringsregler. Målsättningen är att kunna derivera polynom och andra potensfunktioner, exponentialfunktioner med basen e samt exponentialfunktioner med valfri bas. Deriveringsreglerna härleds, eller troliggörs, med hjälp av derivatans definition. I de grundläggande uppgifterna räcker det att kunna tillämpa deriveringsreglerna, men naturligtvis kan det komma uppgifter av mer utvecklad typ där det krävs användning av derivatans definition. Fortsätt läsa ”Fler deriveringsregler”

Deriveringsregler för potensfunktioner

TidsplanMatematik C - NV09FMT: Lektioner under vecka 45

Material

Rekommenderade uppgifter i Origo C

5101, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37 och 39. Fortsätt läsa ”Deriveringsregler för potensfunktioner”