Ränta på ränta – varför det blir en geometrisk serie

Matematik C - NV09FMTIdag avslutade vi den sista delen av kursen Matematik C. Den återstående tiden ((fyra lektioner, tror jag att det blir) innan kursprovet kommer vi att ägna åt repetition utifrån gamla nationella prov.

Idag på lektionen uppmanade jag var och en att utifrån en situation med sparade pengar varje år med en viss årlig räntesats ställa upp en tabell hur kapitalet kommer att växa från år till år. Syftat var att detta skulle mynna ut i en geometrisk serie som liknar dem som vi tidigare gått igenom (och genom skapandet av denna uppnå en högre förståelse för varför serien ser ut som den gör). Jag gjorde ett förslag på en sådan situation, som jag presenterar nedan om någon missade denna uppgift. Den utgår från ett årligt sparande på 1000 kronor med en räntesats på 5%. De färgade linjerna i den nedersta bilden i figuren hjälper till att upptäcka varifrån respektive term kommer ifrån. Klicka på bilden för att öppna den som pdf-fil av högre kvalitet.

Fortsätt läsa ”Ränta på ränta – varför det blir en geometrisk serie”

Talföljder och summor

Matematik C - NV09FMTDetta avsnitt i matematiken kommer att vara det avslutande i vår Matematik C. Vi har redan kommit i kontakt med begreppet talföljd i Matematik A, och vi kommer att återstifta bekantskapen med såväl följder definierade i en sluten formel som rekursivt definierade följder.

Huvudmomentet är dock två typerna av serier; de aritmetiska serierna och de geometriska serierna. I detta inlägg ger jag en introduktionsförklaring till dessa begrepp, och i slutet så finns några uppgifter att lösa med hjälp av kalkylprogram. Fortsätt läsa ”Talföljder och summor”