Ränta på ränta – varför det blir en geometrisk serie

Matematik C - NV09FMTIdag avslutade vi den sista delen av kursen Matematik C. Den återstående tiden ((fyra lektioner, tror jag att det blir) innan kursprovet kommer vi att ägna åt repetition utifrån gamla nationella prov.

Idag på lektionen uppmanade jag var och en att utifrån en situation med sparade pengar varje år med en viss årlig räntesats ställa upp en tabell hur kapitalet kommer att växa från år till år. Syftat var att detta skulle mynna ut i en geometrisk serie som liknar dem som vi tidigare gått igenom (och genom skapandet av denna uppnå en högre förståelse för varför serien ser ut som den gör). Jag gjorde ett förslag på en sådan situation, som jag presenterar nedan om någon missade denna uppgift. Den utgår från ett årligt sparande på 1000 kronor med en räntesats på 5%. De färgade linjerna i den nedersta bilden i figuren hjälper till att upptäcka varifrån respektive term kommer ifrån. Klicka på bilden för att öppna den som pdf-fil av högre kvalitet.

Fortsätt läsa ”Ränta på ränta – varför det blir en geometrisk serie”

Böcker till barnen

Matematik C - NV09FMTUppgift 3133 i läroboken Origo C går ut på följande: I en familj finns det fem barn, där varje barn från fem års ålder får böcker i födelsedagspresent. Barnens åldrar utgör en aritmetisk serie med differensen 3. Det frågas sedan om hur gamla barnen är då de totalt fått 325 böcker.

En bra metod vid många problemställningar är att visualisera problemet. I det här fallet tror jag att det blir lättast i en tabell. Sedan gäller det att förstå innebörden i problemet för att slutligen teckna det matematiskt. För att underlätta att komma in i det tänkandet har jag gjort ett lösningsförslag här.