Gitterkonstant

Fysik B - NV08FMTPå förekommen anledning vill jag förtydliga begreppet gitterkonstant. Gitterkonstanten ugörs av avståndet mellan två ritsor i ett gitter. Det anges naturligtvis i en längdenhet. Ofta brukar dock ett gitter märkas med hur många ritsor det finns per mm. När man ska räkna på detta i interferenssammanhang måste man omvandla denna märkning till avståndet (i meter) mellan två ritsor.

För konstruktiv interferens i ett gitter gäller följande samband:

d\sin\alpha=n\lambda

där d är gitterkonstanten, \alpha är avböjningsvinkeln n är ordningstalet och \lambda är ljusets våglängd. Detta samband säger att ju mindre avstånd mellan ritsorna, desto större kommer avböjnbingsvinkeln att bli. Detta tar sig utryck i en större spridning av ljuspunkterna i ett gitter med litet avstånd mellan ritsorna jämfört med ett som är större (för en och samma våglängd).

Ljus som vågrörelse

Fysik B - NV08FMTMaterial

Avsnitt i Heureka! B: 3.1 – 3.7

Alternativ genomgång av teorin:Dokumentet Ljus som vågrörelse

Rekommenderade uppgifter: 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16 och 3.17. Glöm heller inte övningsboken!

Mathematica-demonstrationer: Constructive And Destructive Interference och Multiple Slit Diffraction (Kräver programmet Wolfram CDF Player)

Övrigt webb-material: What Wavelength Goes With a Color? (bruten länk)(NASA)

Laboration: Bestämma en gitterkonstant samt bestämma det synliga ljusets våglängdsområde (Grupp 1: tisdag den 14 september, Grupp 2: tisdag den 21 september). Fortsätt läsa ”Ljus som vågrörelse”