Gitterkonstant

Fysik B - NV08FMTPå förekommen anledning vill jag förtydliga begreppet gitterkonstant. Gitterkonstanten ugörs av avståndet mellan två ritsor i ett gitter. Det anges naturligtvis i en längdenhet. Ofta brukar dock ett gitter märkas med hur många ritsor det finns per mm. När man ska räkna på detta i interferenssammanhang måste man omvandla denna märkning till avståndet (i meter) mellan två ritsor.

För konstruktiv interferens i ett gitter gäller följande samband:

d\sin\alpha=n\lambda

där d är gitterkonstanten, \alpha är avböjningsvinkeln n är ordningstalet och \lambda är ljusets våglängd. Detta samband säger att ju mindre avstånd mellan ritsorna, desto större kommer avböjnbingsvinkeln att bli. Detta tar sig utryck i en större spridning av ljuspunkterna i ett gitter med litet avstånd mellan ritsorna jämfört med ett som är större (för en och samma våglängd).

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.