Att utföra beräkningar i trianglar som ej är rätvinkliga

Utifrån definitionerna för de trigonometriska funktionerna sinus, cosinus och tangens kan sidor och vinklar beräknas i rätvinkliga trianglar. Däremot säger inte definitionerna direkt något om beräkningar i allmänna trianglar. Fortsätt läsa ”Att utföra beräkningar i trianglar som ej är rätvinkliga”

Trigonometri i enhetscirkeln och i rätvinkliga trianglar

Matematik D - NV09FMTTrigonometri i trianglar

Ordet Trigonometri kommer från grekiskans ”trigōnon” (triangel) och ”metron” (mäta). Vi har tidigare studerat trigonometri trianglar, och sett att definitioner för de trigonometriska värdena sinus, cosinus och tangens, för en given vinkel, utifrån figuren Fortsätt läsa ”Trigonometri i enhetscirkeln och i rätvinkliga trianglar”