Andraderivata mm

Matematik D - NV09FMTDetta inlägg är en introduktion till begreppet andraderivata, innehållande figurer och tillämpningsområden.
Tidsplan för avsnittet Andraderivata

Lektionerna den 21 mars och 22 mars

Avsnittets omfattning i Origo D
Sid. 26 – 34

Rekommenderade uppgifter i Origo D
1201, 1203, 1205, 1208, 1211, 1213, 1215, 1216, 1217, 1218, 1223, 1224, 1225, 1228, 1233,  1234, 1238 (Uppgifterna på sid. 34 är i princip representativa för Matematik C. Hur kan man lösa dem med kunskaper ur D-kursen?) Fortsätt läsa ”Andraderivata mm”