Besök på CERN och ETH

Jag fick möjlighet att med skolan och tillsammans med en klass vara med på studiebesök på bl a CERN (det är de som har byggt en känd partikelaccelerator som bl a låg till grund för att den omtalade Higgs-partikeln bekräftades år 2013) och ETH  (Zürich tekniska högskola).

På CERN fick vi dels träffa forskaren Richard Jacobsson som berättade om hur partikelfysiken ligger till grund Big Bang-teorin och dels fick vi en guidning runt den detektor som heter CMS, Compact Muon Solenoid.

How do we study the beginning of the Universe.jpeg

Guidning på CERN.jpeg
Guidning på CERN
CMS-detektorn
CMS-detektorn

På ETH fick vi vara med om ett program regisserat av doktoranden Johanna Nordlander. Vi fick träffa fyra forskare som var och en studerade material som har såväl ferroelektriska som ferromagnetiska egenskaper; det innebär att de spontant polariseras både elektriskt och magnetiskt och att polarisationen kan ändras genom ett pålagt fält. Dessa forskare visade sina respektive ”laborationsmiljöer”. Även om det i detta läge är grundforskning så hoppas man på att sådana material bl a kan användas i framtiden för att revolutionera datalagring.

ETH-forskare förklarar domäner
ETH-forskare förklarar domäner
32514735097_9fceb9798c_k_d
”Big Scary Laser” – Laser användes för att skapa de ferroelektriska och -magnetiska materialen. Gäller bara att inte hantera den fel…

Sammantaget blev dessa besök i vetenskapens tecken väldigt lyckade. Vi fick alla insupa anrik atmosfär, ta del av fysikforskningens vardag och träffa människor som så uppenbart älskar det som de gör.

Tillägg: Denna artikel, The Hitchhiker’s Guide to Quantum field theory, tar någorlunda lättfattligt upp en del av teorin kring den forskning i partikelfysik som bedrivs på CERN.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.