Fysiken bygger på observationer

Fysik 1 - NA11FM

Enligt Nationalencyklopedin är fysik är den mest grundläggande naturvetenskapen.

Den behandlar strukturer och processer för materia och strålning med bl a energi som centralt begrepp, inom domäner från det allra minsta till det allra största” och ”Den har stark betoning på samspel mellan experiment och matematiskt formulerad teori” (uppslagsordet Fysik i Nationalencyklopedin, NE i tjugo band). Fortsätt läsa ”Fysiken bygger på observationer”