Pippi på pi

Glad pi-dag! I det här inlägget ska jag inte gå igenom massa decimaler till pi. Däremot beskriva hur man kan få fram dem. Och hur det kommer sig att arean av en cirkel beräknas som den gör.

Som lärare får jag ibland frågor om hur ”man kan känna till talet π med så många decimaler?” och hur ”det kommer sig att arean för en cirkel räknas ut med formeln \(A=\pi r^2\)?”. De flesta känner till att \(\pi\approx 3.14\), att det har något med cirklar att göra och kanske också att dess decimalantal går mot oändligheten. Som i så många andra fall finns inga enkla förklaringar i en ”one-liner”, men jag försöker mig på en sammanfattning nedan.

Innan det vill jag bara ange ett par rekord (vid tidpunkten för detta inläggs publicering) som har med π att göra:

Fortsätt läsa ”Pippi på pi”