Sannolikheter i en kedja

En uppgift i en lärobok i Matematik 5 lyder något i stil med: Det finns tre bägare, A, B och C, som vardera innehåller fem blå och en röd kula. Man på måfå tar en kula ur bägare A och placerar i B, därefter på måfå tar en kula ur B för att placera i C.

Efter dessa förflyttningar, beräkna sannolikheten att en slumpvis vald kula i bägare C är röd.

Den lösningsgång som jag föreslår är titta vilka möjliga utfall, och sannolikheterna för dessa, i respektive bägare efter alla drag.

Antal röda kulor i
Bägare A  Bägare B  Bägare C
--------  --------  --------
  0     2     1    Sannolikhet för detta utfall: 1/6 * 5/7
  0     1     2    Sannolikhet för detta utfall: 1/6 * 2/7
  1     1     1    Sannolikhet för detta utfall: 5/6 * 6/7
  1     0     2    Sannolikhet för detta utfall: 5/6 * 1/7

Därefter är det bara att räkna sannolikheten för att den dragna kulan ur bägare C ska vara röd i respektive fall. Enligt additionsprincipen (det är exklusiva utfallsmöjligheter) ska dessa sannolikheter sedan adderas för att få den totala sannolikheten.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.