Polynomfunktioner

Matematik C - NV09FMTUnder vecka vecka 35 och eventuellt en del av vecka 36 kommer vi att arbeta igenom avsnitt 1.2, som behandlar polynomfunktioner. De rekommenderade uppgifterna i avsnittet är följande:

1201, 1203, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1219 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234
1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 12420 1244
1245 12470 1249, 1251, 1252, 1255
1256, 1257, 1259, 1261, 1262, 1264

Dessa rekommenderade uppgifter är en jämn fördelning på alla nivåer. Naturligtvis bör var och en själv satsa på den nivå som passar sig själv bäst; då rekommenderas fler uppgifter på dessa nivåer.

I detta avsnitt kommer vi att återuppta bekantskapen med andragradsekvationer, gå igenom och motivera den s.k pq-formeln, lösa vissa ekvationer av högre grad än 2, stifta bekantskap med rotekvationer, studera sambandet mellan polynomfunktioners gradtal och tillhörande graf samt gå igenom det som kallas för faktorsatsen.

Avsnittet kommer att vara något mer teoretiskt än det vi arbetat med tidigare. Bland formuleringarna i läroboken står bl a att läsa ”En polynomekvation av grad n har högst n st rötter och ”om p(a)=0 så är (x-a) faktor i polynomet p(x). En bra studieteknik är att under problemlösandets gång återkomma till bokens genomgångar och anteckningar från lektionsgenomgångar. Dessutom rekommenderas att repetera ett av de kompendium vi arbetade med i Matematik B, nämligen det som handlar om andragradsfunktioner.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.