En studie i ämnesövergripande projekt – bakgrund


Jag har nu varit matematik- och fysiklärare på gymnasiet i precis 10 år. Jag själv, och många av mina skolledare, har haft en uttalad ambition till samarbete mellan olika ämnen. Det har varit allt från ganska så krystade former (”läs kursplanerna, försök att hitta så många beröringspunkter som möjligt och planera era kurser helt utifrån detta”, var de centrala direktiv som gällde på en mindre skola) till att hitta enstaka beröringspunkter som del i ett moment, men ändå med en förståelse för respektive ämnes särart (mer informella samarbeten på en större skola). Min erfarenhet är att dessa samarbeten till trots, säger sig inte eleverna uppleva det samarbete som vi har eftersträvat. På frågor i utvärderingar i stil med ”Samarbetar dina lärare med varandra?” blir det ofta svar med låga värden.

Min tanke kring detta är att eleverna inte märker i tillräckligt stor utsträckning att det faktiskt sker ett samarbete mellan ämnena. Vi har gjort en insats med, en kanske, låg verkningsgrad. Den låga verkningsgraden är i alla fall beträffande elevernas medvetenhetsgrad, inte nödvändigtvis i inlärningen.

Matematiken och fysiken (alltså de ämnen jag själv undervisar i) har lyckligtvis många beröringspunkter. Det har gör att det är lätt att referera till ett moment i det ena ämnet, för att få en bättre förståelse för det andra. Det upplever jag att eleverna har haft stor nytta av i sin inlärning. Här har också ”samarbetet med mig själv” blivit tydligt för eleverna, vilket även alltså gett ett bra resultat. En rimlig hypotes skulle då vara att lämpligt valda samarbetsområden mellan två andra ämnen, skulle ge eleverna nytta i inlärningen även där.

I samband med ett projekt i en konstellation bland skolans förstelärare, har vi nu fått i uppdrag att genomföra en studie i hur inlärning påverkas av olika parametrar. Det kan egentligen vara vilka undervisningsparametrar som helst, och det som låg närmast till hands för mig och kollegan Helena Lennholm var just ett ämnesövergripande samarbete kring en klass i ett gemensamt område i våra respektive ämnen: fysik och kemi. Syftet med projektet är att ”göra analyser för att grunda pågående förändringsarbete”.

Denna studie ska ”planeras, genomföras, analyseras och dokumenteras” och vara klar under innevarande läsår. Syftet med just vår studie är dels att undersöka hur vårt uttalade och tydliga samarbete kring ett givet område påverkar elevernas inlärning och attityd till vårt gemensamma ämnesområde, och dels undersöka om attityden till samarbetsprojekt bland kollegerna förändras under vårt arbetes gång.

Jag kommer att publicera löpande dokumentation på bloggen under kategorin  Fysik-kemi samarbete

En studie i ämnesövergripande projekt – bakgrund

7 reaktioner på ”En studie i ämnesövergripande projekt – bakgrund

 1. Hans Nilsson skriver:

  Även om det var rätt många år sedan jag undervisade kan jag känna igen precis allt kring ämnessamverkan. Det gäller även utifrån min tid som rektor. Ett huvudsyfte är ju inte i och för sig att elever ska inse att det sker ett samarbete möjligen men att inlärningen ska underlättas och att man som elev får en större övergripande insikt/kunskap om ett ämnesområde. Amnessamverkan som mer görs för att man ska är inte lyckat.

  Hans Nilsson IT-strateg Täby kommun

 2. Mi Lodell skriver:

  Så intressant att förutom själva inlärningsaapekten hos eleverna undersöka deras (och även kollegornas!) attityd till ämnesövergripande samarbeten. Jag följer arbetet med spänning! Känner igen det där med ” lätta samarbeten med sig själv” som tvåämneslärare. Som lärare i svenska och soämnen träffade jag mina elever ofta. Fördelen då blev möjlighet till fördjupning och att kunna arbeta med mer omfattande projekt. Nackdelen blev ibland att eleverna tyckte det blev otydligt vilket ämne de egentligen hade i och med att det dom stod på schemat inte alltid gällde och att svenska ibland fick bli ”stödämne” åt so:n.

 3. Mi Lodell skriver:

  Förresten, hur tänker ni er nån slags kvalitativ mätning i början av studien? Hur ska ni mäta eleverna och kollegornas attitydförändring?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s