2000px-Archimedes_pi.svg

Leibniz formel för pi växlar mellan tal ömsom större och ömsom mindre än pi. Men ju fler termer, desto mindre skillnad. När antalet termer går mot oändligheten går summan mot pi.

Bilden är hämtad från Wikimedia Commons.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.