Introduktion till atommodeller

Denna presentation använder jag i uppstarten av projektet om atommodeller. Syftet med denna är inte att vara en fullständig presentation, utan snarare en mycket sammanfattande orientering som ger möjliga ingångar till elevernas projekt om dessa.

En illustrativ video som visar hur Ernest Rutherford tänkte sig en modell av atomen efter resultatet av hans försök med att bombardera en tunn guldfolie med alfapartiklar.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.