Variation av elektriskt fält och areaelement på en sfär

Denna animering visar hur ett areaelements storlek varierar med avståndet från medelpunkten i en sfär. Produkten av fältstyrkan och areaelementets storlek är konstant, vilket är innebörden i Gass lag.

Upphovsman till denna animering: Dr. Michael R. Gallis. Animeringen är av upphovsmannen publicerad på denna sida, och återpubliceras här med stöd av att den ursprungligen är utgiven under CC BY-NC 3.0 licens.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.