Uppkomst av stående våg

En stående våg uppkommer då två vågor interfererar med varandra enligt vissa villkor. I många fall uppkommer de genom reflektion, då inkommande och reflekterade vågor möts, men de kan också uppkomma av två separata vågkällor. Nedanstående animering visar hur två vågor (grön och röd färg) rör sig relativt varandra, varpå den stående vågen (blå färg) skapas.

Animeringen är baserad på Wolfram Demonstration Project-filen PropagationOfAWave med upphovsmannen Anthony Horne och publiceras under CC BY-NC-SE licens enligt projektets villkor.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.