Uppkomst av longitudinella vågor

Denna animering visar hur logitudinella vågor uppkommer. Svängningarna sker i samma linje som utbredningsriktningen.

Upphovsman till denna animering: Dr. Michael R. Gallis. Animeringen är av upphovsmannen publicerad på denna sida, och återpubliceras här med stöd av att den ursprungligen är utgiven under CC BY-NC 3.0 licens.

Kommentera