Vågrörelse – Transversell stående våg

Denna animering illustrerar stående vågor i olika modes.
Denna animering baseras på Wolfram Demonstration Project-filen TransverseStandingWaves (http://demonstrations.wolfram.com/TransverseStandingWaves/) och publiceras under CC BY-NC-SE licens enligt projektets villkor.
Upphovsman: Ken Caviness (http://demonstrations.wolfram.com/author.html?author=Ken+Caviness)

https://xiblog.se/wp-content/uploads/2011/07/transversestandingwaves.mov

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.