Transversella stående vågor

Stående vågor uppkommer som ett resultat av reflektion och superpositionav vågor. Nedanstående animering (som är baserad på Wolfram Demonstration Project-filen PropagationOfAWave med upphovsmannen Anthony Horne
och publiceras under CC BY-NC-SE licens enligt projektets villkor) visar två gående vågor (grön och röd färg), medan den resulterande vågen (blå färg) utgör den stående vågen.


Nedanstående animering visar en stående våg i sin grundsvängning samt några översvängningar (n = 1, 2, 3, 4, 5 och 6). Notera våglängden i förhållande till hela strängens längd.

De ställen på strängen som svänger mest kallas för bukar, medan de som är stillastående kallas noder. En buk finns mittemellan två noder.

Denna film baseras på Wolfram Demonstration Project-filen TransverseStandingWaves och publiceras under CC BY-NC-SE licens enligt projektets villkor.
Upphovsman: Ken Caviness.

Jag uppmuntrar till att hämta demonstrationen och undersöka de stående vågorna. Läs här om det gratis tilläggsprogram som måste användas till dessa demonstrationer.


Nedanstående video visar några varianter på stående vågor. Lägg märke till antalet noder på de olika vågorna. Lägg också märke till de lösa respektive fasta ändpunkterna. Lägg slutligen också märke till hur antalet noder påverkar frekvensen på svängningen.

Upphovsman till denna animering: Dr. Michael R. Gallis Animeringen är publicerad av upphovsman under CC BY-NC 3.0 licens.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.