Periodiska vågor

Upprepade pulser skapar en vågrörelse. Upprepar sig mönstret kallas den för periodisk vågrörelse. Nedanstående animering (som bygger på java-programmet Wave on a String , som ges under licens CC BY alt. CC GNU GENERAL PUBLIC LICENS ) visar hur en periodisk vågrörelse skapas ur en cirkulär rörelse. Notera att en period motsvarar ett varv på hjulet.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.