Vågrörelse

Vågrörelse, mekanisk och optisk

Animeringar

Dopplereffekt  Generering av periodiska vågor Harmonisk svängning med projektion på cirkel  Hur ingående partiklar rör sig i en transversell våg
 Hur upplösningen av två ljuskällor varierar med våglängden Interferensmönster skapat av vågkällor på en yta Jämförelse mellan en transversell och en longitudinell puls Kollision av två pulser på ömse sida av en sträng
Kollision av två pulser på samma sida av en sträng Periodiska vågor Planpolariserad EM-våg Reflektion av puls
Reflektion av vågor Reflektion av vågpaket Resonans Stående EM-våg
Stående vågor med fasta och fria ändpunkter Stående vågor på membran Superposition av vågor Transversell stående våg
Transversella- och longitudinella vågrörelser Tsunamivåg Uppkomst av longitudinella vågor Uppkomst av stående våg
Uppkomst av transversella vågor Upplösning av två ljuskällor
Bilder och figurer (Klicka här för att komma till ett galleri)

Dokument

 Ljus som vågrörelse

Simuleringar och interaktioner (externa)

En våg med variabla parametrarTraveling Wave Trasnsversella stående vågorTransverse Standing Waves InterferensConstructive and Destructive Interference Superposition av vågorSuperposition of Waves
Toner med olika intervallSine Waves for Musical Scales Superposition av stående vågorSuperposition of Standing Waves on a String Ljud av olika vågformerSounds of Waveforms Dopplereffekt – ljusDoppler Effect
Snells lagSnell's Law of Refraction (Wave Fronts) Resonans i öppna och slutna piporResonance in Open and Closed Pipes LjudspektratPure Tones Böjning i spaltSingle-Slit Diffraction
Dopplereffekt – ljudThe Doppler Effect
Java-demonstration av Walter Fendt: Stående transversell våg Java-demonstration av Walter Fendt: Stående longitudinell våg Java-demonstration av Walter Fendt: Interferens mellan två rundstrålande vågkällor Java-demonstration av Walter Fendt: Dopplereffekt
Java-demonstration av Walter Fendt: Reflektion och refraktion av vågor Java-demonstration av  Walter Fendt: Interferens av ljus i dubbelspalt Java-demonstration av  Walter Fendt: Diffraktion av ljus i enkelspalt Java-interaktion, PhET: Wave on a String

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.