El och magnetism

Animeringar

DC-motor Elektriska fältets variation från en dipol då avståndet mellan laddningarna varierar Elektriskt fält från en punktladdning
Elektriskt fält i en låda, flödeslinjer
Elektriskt fält som uppkommer från en dipol Elektriskt fält utanför en laddning / ström i en cirkulär loop Elektriskt fält utanför en laddning / ström i rak ledare  Elektriskt fälts inverkan på elektroner
Elektriskt flöde genom roterande platta Laddningar i en ledare Elektronkanon En laddad partikels färd runt ett cirkulärt magnetiskt fält
En laddnings färd genom ett homogent magnetfält En laddnings rörelse i inhomogena magnetfält Hur magnetfältet i en punkt varierar med en laddnings läge utefter en rät linje Krafter på en slinga som roterar i ett magnetiskt fält
Lenz lag 1 Lenz lag 2 Magnetfält från en ström loop Magnetfält i en punkt utanför en laddning som rör sig i en loop
Magnetfält runt en solenoid Magnetfältet i en punkt från en rak ledare Magnetfältet i en punkt från en rörlig laddning utefter en linje Magnetiska fältlinjer runt en cirkulär strömslinga 
Magnetiskt fält i en toroid Magnetiskt fält i en toroid – uppbyggnad Skissa det elektriska fältet utifrån ekvipotentiallinjer Tumregeln tillämpad på en rak ledare
 Tumregeln tillämpad på en slinga Variation av elektriskt fält och areaelement på en sfär Uppladdning av föremål på avstånd
Bilder och figurer (Klicka här för att komma till ett galleri)

Dokument

Strömmens storlek och riktning vid induktion medelst magnet genom spole

Simuleringar och interaktioner (externa)

Elektriskt fält runt punktladdningarWolframdemonstration: Electric Fields for Three Point Charges Faradays burWolframdemonstration: Faraday Cage GeneratorWolframdemonstration: Alternating-Current Generator Magnetiskt fält från en strömslingaMagnetic Field of a Current Loop
 Java-demonstration av Walter Fendt: Magnetiskt fält från en rak ledare Java-demonstration av Walter Fendt: DC-motor Java-demonstration av Walter Fendt: Generator Java-demonstration av Walter Fendt: Serie- och parallellkoppling av resistorer

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.