Genomgång av relativitetsteorin i sex kapitel

Nedan finns sex stycken animerade filmer som tar upp aspekter ur den Speciella- och den Allmänna relativitetsteorin. Filmerna är hämtade från Cassiopeia Project, och får publiceras i utbildningssyfte enligt deras riktlinjer.

Transcript för ovanstående film.

Transcript för ovanstående film.

Transcript för ovanstående filmTranscript för ovanstående film.

Transcript för ovanstående film.

Transcript för ovanstående film.

Transcript för ovanstående film.